J6286562

每年都拍荷花

但是每年拍的風格好像都一樣

有點老狗變不出新把戲的感覺

看來要在多多拓展自己的思維了

 

J6286636

 

J6286627

 

J6286660

 

J6286563

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    neilsay 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()